Начало

Вкореняване на резници от иглолистни видове

Резници от туя

Размножаването чрез резници е обичайна практика при някои иглолистни видове, като тисове, смърчове, туя, лъжекипариси, ели, секвои и хвойни.
За успешно вкореняване на резниците се препоръчват следните условия:
Майчините растения трябва да са в добра форма - торени и поливани. Това означава, че необходимите за вкореняването фитохормони се намират в тях в нужните количества и съотношения.
Резниците трябва да се вкореняват в оптимални за тяхната фотосинтеза условия. Това означава висока въздушна влажност, която компенсира загубите на вода от тъканите на резника. Най-добре е влажността да се поддържа в границите от 70 до 100%, като при по-висока температура влажността трябва да е по-висока. В летните дни влажността на въздуха трябва да достига 90 - 100%. Това означава, че върху листенцата на резниците трябва винаги да има капки вода. Високата въздушна влажност се постига чрез редовно пулверизиране на резниците и завиване с полиетилен или стъкло.
Температурата на въздуха трябва да е в границите 20 - 27°C, като оптималната е 22,5°C. При тази температура фотосинтезата е най-инетнзивна и се натрупват хранителни вещества, необходими за създаването на нови тъкани и органи. При по-висока температура процеса дишане преобладава над процеса фотосинтеза и хранителните вещества се разграждат. При температури по-ниски от оптималната, вкореняването се забавя.
Субстрата, в който се вкореняват резниците, трябва да е стерилен, да няма патогенни микроорганизми. Най-добре е да се използва пясък или смес от пясък и торф. Съотношението между тях може да бъде 10 части пясък към 1 част торф. Температурата на субстрата трябва да е с 2 -3°C по-висока от температурата на въздуха. Това благоприятства оттока на асимилати от листата към долния отрез на резника и съответно по-бързото зарастване на раната и по-бързото образуване на корени. Субстрата не бива да се преовлажнява, защото става среда за развитие на патогенни микроорганизми.
Време на залагане на резниците. В разсадниците се практикува залагане през цялата година, като се спира само през зимата докато температурите навън са много ниски. Но по принцип има два сезона, през които вкореняването е най-сполучливо. Първият е през лятото от края на юли до края на септември. Вторият е от началото на март до началото на май. Опитните градинари могат визуално да определят кога растенията биха се вкоренили най-добре.
Култивационни съоръжения. Най-добре е да се използват парници вкопани в земята. Дълбочината на вкопаване може да бъде от 30см до 2м. Според каквото позволяват условията. Тези парници се покриват с остъклени рамки. Вместо стъкло може да се използва полиетилен или поликарбонатни плоскости. По-дълбоките парници осигуряват през лятото една по-равномерна температура при резниците и винаги положителна температура през зимата.
Може също да се използват и надземни оранжерии, но през лятото в тях са по-високи температурните колебания. За да се поддържа висока влажността на въздуха в тях е необходимо резниците да се покрият с още един полиетиленов тунел вътре в оранжерията.
Стимулиране с фитохормони. За резниците от иглолистни растения с най-голямо значение е индолил-маслена киселина (ИМК). Най-достъпна за прилагане е във вид на пудра, в която се потапя долния отрез на резника. В добре развитите майчини растения, в подходящия сезон, би трябвало да се намират необходимите фитохормони в оптимални концентрации и стимулирането не е необходимо.

Автор: Разсадник Зелена пролет
Уеб сайт: http://zelena-prolet.com/

Реклами