Начало

Дизайн, изграждане и поддържане на зелени площи

СВЕМАР ООД - Покривна градина с поливна системаСВЕМАР ООД - Декоративно езероСВЕМАР ООД - Озеленяване - частен обект

"СВЕМАР" ООД е с основен предмет на дейност дизайн, изграждане и поддържане на зелени площи, както и търговия със специализирани материали и оборудване. Основен акцент във фирмената дейност е специализацията в областта на водните технологии – изграждане на водоеми, проектиране и изграждане на специализирани автоматизирани поливни системи, проектиране и инсталиране на оборудване за водоеми с различно предназначение.

Други основни акценти са:
• Изработване и изпълнение на проектни решения за различни по предназначение обекти: частни дворове; околни пространства на административни и обществени сгради; хотелски комплекси; вилни селища; покривни градини;
• Проектиране, изпълнение и поддържане на поливни и дренажни системи;
• Изграждане на водни обекти (декоративни водоеми – изкуствени езера, реки, водопади; водоеми с индустриално предназначение);
• Проектиране и инсталиране на оборудване за декоративни водни обекти – помпи, филтри;
• Изграждане на алеи, веранди и облицовки с декоративни екстериорни настилки от естествени и композитни материали;
изграждане на скални кътове и алпинеуми;
• Реализиране на благоустройствени и паркоустройствени проекти;
• Борба с повърностната ерозия – Хидропосев. Рекултивация на нарушени терени.
• Поддържане на зелени площи;
• Търговия с материали и оборудване.

Реклами