Начало

За Вашата градина

Фирма “Флорекс” ЕООД е регистрирана през далечната 1993 от нейния собственик и управител Симеон Янев.
През годините Флорекс ЕООД развива и разширява обхвата на своята дейност, като към настоящия момент могат да се дефинират четири основни направления:
1. Проектиране, цялостно изграждане и поддръжка на ландшафтни обекти, покривно и интериорно озеленяване, проектиране изграждане на зелени стени.
2. Производство и търговия с декоративна дървесно-храстова растителност, цветя, рози и тревен чим. Търговия със семена и луковици, тревни смески, оранжерии и всичко необходимо за градината.
3. Създаване на верига магазини – градински центрове под названието “ГРАДИНАСВЯТ”.
4. Биологични рекултивации на нарушени терени както и залесителни мероприятия.
От 2011г. фирма "Флорекс" ЕООД е член на асоциацията на производителите на декоративна растителност в България и има въведени и работещи системи за управление на околната среда, ISO 14001:2004, за управление на качеството, ISO 9001:2008, както и система за управление на здравето и безопасността на работа, OHSAS18001:2007.
Екипът ни се състои от мотивирани специалисти - ландшафтни архитекти, еколози, биолози и лесовъди, които непрекъснато се стремят да развиват себе си и да разширяват своите познания, откликвайки на най-новите тенденции в областта.
Фирма „Флорекс” ЕООД в своята 20 годишна история има проектирани и изпълнени над 1000 обекта в цялата страна, с разнообразни функции:
спортни терени и детски градини, паркове и частни дворове, междублокови пространства, покривни градини и зелени стени, пътни възли и пътни линейни обекти, производствени и складови бази, хотели и бизнес сгради.
Производствената ни база се намира в село Лесичери, област Велико Търново. На 200 декара земя се отглеждат над 250 различни вида дървета, храсти рози и цветя. Районът е екологично чист, с големи температурни амплитуди, който факт спомага за климатичната пластичност и устойчивост на произведената и доотгледаната от нас дървесно-храстова растителност. Гордеем се с качеството на нашите продукти - те отговарят на изискванията на ENA стандарт за качество, въведен и приет от Европейската асоциация на производителите на разсадников материал.
Търговската ни база през годините е претърпявала неколкократно изменения, като през 2013 г. ще бъде открит градинският ни център ”Градина свят”. Той ще бъде разположен на 10 декара земя, на околовръстен път, посока магистрала ”Хемус”.
Най-новото направление в което фирмата развива своята дейност са залесителните мероприятия и биологичните рекултивации на използвани терени.

Реклами