Начало

Идеен проект за озеленяване

Идеен проект озеленяване

Идеен проект за озеленяване на обект "Жилищна сграда с магазини в партера" - основа за създаване на работен проект за озеленяване, съобразен с изискванията и данните от геодезическото заснемане на прилежащите площи.

Реклами