Начало

Идейни проекти за озеленяване от Унигардън ООД

Въз основа на предпроектни проучвания и анализи на дадения обект се изготвя Идеен проект, който предлага най-добрите решения за оформянето и максималното опълзотворяване на територията, съобразено с представите и идеите на клиента.
Също така се изготвят 3D визуализации, скици и колажи за придобиване на ясна представа за завършения облик на дворното пространство. По желание на клиента се изготвят количествена и стойностна сметка по уедрени показатели. Във фаза Идеен проект се изяснява облика на растителността и включването на архитектурни елементи, участието на вода, цветни композиции и други.

Реклами