Начало

Моторни пръскачки

Моторни пръскачкиМоторни пръскачки

Мощните, многостранни моторни пръскачки, подходящи за разпръскване на препарати за растителна защита в овощарството, лозарството и зеленчукопроизводството, може да се използват и като уреди за обдухване за задачи, свързани с почистване. Високата скорост на въздушната струя на изхода осигурява голям обхват на действие. Така и големи площи с насаждения се обработват рационално.

Реклами