Начало

Озеленяване с Дъх на Градина

Дъх на ГрадинаДъх на ГрадинаДъх на ГрадинаДъх на ГрадинаДъх на Градина

Проектиране. Ландшафтна архитектура. Проучване и разработване на идеи за оформяне на пейзажи и арт пространства.

Изготвяне на проектна документация по част паркоустройство. Проектите обхващат паркоустройство на частни къщи, жилищни сгради, офис сгради, хотели, магазини, производствени сгради, промишлени терени и рекултивация на нарушени терени.
- Проектна документация за съгласуване в СО, Дирекция “Зелени Системи”
- Пълна проектна документация за паркоустрояване

Изпълнение. Озеленяване на открити площи.
- Тревен килим. Изработване на елитен тревен килим, Затревяване, Полагане на тревен чим, Поддръжка на тревни килими.
- Скални кътове, алпинеуми.
- Водни каскади, декор. Басейни. Водата винаги внася специфична жизненост в пейзажа.
- Живи плетове. декоративна ограда, бордюри, живи стени, пейзажен стил, геометрични форми, композиция.
- Настилки
- Алеи - Плочопътека, Градинска пътека, Алея
- Поливна система
- Осветление
- Градинско обзавеждане
- Покривни градини
- Ниско строителство

Изпълнение. Интериорно озеленяване.
- Балкони, тераси.
- Административни, офис сграда.
- Заведения.
- Зимни градини.
- Аранжиране на домове и офиси.
- Аквариуми, терариуми, волиери

Поддръжка. Поддръжка градини.
Поддръжка на зелени площи и интериорна растителност
- Поддръжка тревен килим
- Грижи и поддръжка на растенията
- Други

Последно добавени фирмени продукти
Ландшафтен проект

Изготвяне на проектна документация по част паркоустройство и благоустройство.

Реклами