Начало

Поливни системи, Озеленяване

"ГРИЙН ТЕК" ЕООД - Бургас

Фирма "ГРИЙН ТЕК" ЕООД е специализирана в проектирането, изграждането и поддръжка на:
1. Автоматизирани поливни системи;
2. Капково напояване;
3. Охладителни и филтриращи системи;
4. Помпени станции;
5. Озеленяване и поддръжка на зелени площи.

Реклами