Начало

Правила за ползване на сайта "Озеленяване BG"

Вижте: Правила за писане на текстове в портала
1. Потребители
Потребителите на този сайт са Анонимни посетители, Регистрирани потребители и Модератори
   1.1 Анонимни посетители
Заради сигурността на сайта и за да сме сигурни, че услугата е достъпна за всички потребители, сайтът използва софтуерни програми, за да наблюдава трафика и да разпознава незаконни опити за въвеждане или промяна на информация или за причиняване на щети в съответствие с изискванията на Закона за електроното управление. С изключение на гореспоменатите цели, не се правят други опити за идентифициране на лица, IP адреси и ISP (Доставчик на интернет услуги).
   1.2 Регистрирани потребители
Регистрирани са потребителите, извършили регистрация в този сайт с потребителско име и валиден Email адрес.
Регистрацията в "Озеленяване BG" е безплатна. С извършването на регистрация, потребителите се съгласяват с "Правилата за ползване" на сайта "Озеленяване BG"
Регистрираните потребители се задължават да спазват моралните норми и принципа на "Лоялната конкуренция".
След извършване на регистрация, регистрираните потребители придобиват право:
1.2.1 Еднократно да създадат съдържание от типа "Собствена страница". Текстовете и графиките в съдържанието трябва да отговарят на тематичната насоченост на сайта.
Създаване на "Собствена страница" се използва както за представяне на фирма и/или нейната дейност, така и за представяне на физически лица и техните интереси, хоби и др.
Регистрацията на потребител и създаването на съдържание еднократно са безплатни! Ново създадено съдържание се одобрява от Модератор.
1.2.2 Да добавят предлагани от тях продукти, създавайки тип съдържание "Продукт". Одобрява се от Модератор.
1.2.3 Да редактират и обновяват създадено от тях (авторско) съдържание. Редактирано съдържание се преглежда и одобрява от Модератор.
   1.3 Модератори
Модератори са потребители с администраторски права, които следят за правилното и безпроблемно функциониране на сайта, както и за спазването на правилата за ползване на сайта.
Модераторите имат право:
1.3.1 Да одобряват или не профили на нови регистрирани потребители, да блокират или изтриват потребителски акаунти и съответстващите им IP адреси;
1.3.2 Да одобряват или не ново създадено или редактирано съдържание от типа "Собствена страница", както и да изтриват съдържание, което не отговаря на принципите и правилата на този сайт;
1.3.3 Да редактират всяко съдържание - текст, графики, категории и др.
1.3.4 Модераторите упражняват своите права в съответствие с "Правилата за ползване" на този сайт;
1.3.5 При прилагане на правата си, Модераторите не са длъжни да обясняват своите съображения, както и да уведомяват потребителите за своите действия.

2. Авторски права
Сайтът показва съдържание, създадено и публикувано от регистрирани потребители.
Собственикът на сайта и Модераторите не поемат юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на информация, продукт или съдържание, предоставени тук, и не твърдят, че употребата на тази информация, продукт или процес няма да наруши правата на личността, други права или закон.
Ако не е посочено авторското право, информацията в този сайт е обществено притежание и може да бъде копирана и разпространявана без да е необходимо изрично разрешение. Цитирането на оригиналния източник на информацията се приветства. Ако на снимка, графика или друг материал е посочено авторско право, за копирането на тези материали трябва да се получи разрешение от оригиналния източник.
3. Хипер-връзки към външни сайтове - Хипер-връзките в този сайт към външни интернет-страници или използването на търговски, фирмени или корпоративни наименования в този сайт, са за удобство на потребителя. Такава употреба не изисква официално потвърждение или одобрение на който и да е уеб-сайт, продукт или услуга в частния и в публичния сектор. Сайтът не упражнява каквато и да е редакторска намеса върху информацията, която може да намерите на места, следвайки хипер-връзки към външни страници. Такива връзки се предоставят в съответствие с обявената цел на настоящия сайт.

Реклами