Начало

Проекти за вертикално планиране, трасиране и посадъчни схеми

Фаза Работен проект включва:
- Проект на алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед на тяхното по-лесно трасиране на място;

- Проект за настилките с детайли на декоративните настилки;

- Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

- Посадъчен проект, който показва точното отстояние между отделните декоратични видове и техните размери;

- Обяснителна записка и количествена сметка.

При обекти с по-малка площ (дворни градини и вили) проектите обикновено се изготвят друфазно.

Реклами