Начало

Проекти за озеленяване, идейни и дендрологични проекти, 3D визуализации

Техническият проект се разработва въз основа на съгласувания Идеен проект. Той включва:
- Дендрологичен проект на дървесната, храстовата и цветната растителност;

- Проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките;

- Фрагменти от решението в по-едър мащаб;

- Обяснителна записка и подробна количествена сметка.

Реклами