Начало

Проучване и разработване на идеи за оформяне на пейзажи и арт пространства.

Ландшафтен проектЛандшафтен проектЛандшафтен проект

Изготвяне на проектна документация по част паркоустройство и благоустройство. Проектите обхващат паркоустройство на частни къщи, жилищни сгради, офис сгради, хотели, магазини, производствени сгради, промишлени терени и рекултивация на нарушени терени. Предложенията могат да се визуализират с различни графични програми за представяне в реален вид.

ЦЕНА: 2 лв/кв.м при минимум 500.00 лв

Реклами