Начало

Ръчен термометър с вход за една външна температурна сонда, C0111

Кат.№ C0111

Едноканален ръчен термометър с една външна RTD сонда тип Ni1000/6180ppm. Обхват от -50 до 250°С в зависимост от типа на сондата. Доставя се със сертификат за калибриране и куфарче.

Цена: 195.00 EUR без ДДС

Описание:
Инструментът е предназначен за измерване на температура чрез външна сонда в границите от -50 до 250°С в зависимост от типа на сондата на включената сонда. Измерените стойности се показват на два реда върху LCD дисплей. Температурата се измерва чрез RTD сензори тип Ni1000/6180ppm. Термометърът може да сравнява две алармени нива. Нарушаването на алармата се показва на дисплея и придружава със звукова индикация.
Термометърът е оборудван с памет за минималната и максимално измерена температура и функция за задържане на текущо измерената стойност на екрана. Минималната и максималната стойност и „задържаната” стойност е възможно да се показват на LCD по всяко време.

Характеристики:
• Обхват на измерване в границите от -50 до 250°С в зависимост от типа на сондата.
• Резолюция: 0.1°C
• Съвместими сонди тип RTD сензор Ni1000/6180ppm и Cinch конектор.
• Работни условия са температура на околната среда в диапазона от -30 до +65°С и влажност: от 5 до 95% RH
• Термометърът е снабден с конектор за външен AC/DC адаптер.

Термометърът се доставя със сертификат за калибриране с обявена метрологична проследимост на еталона и отговаря на изискванията на EN ISO/IEC 17025.

Цената включва: 1 термометър, батерия 9V, сертификат за калибриране, декларация за съответствие, инструкция за употреба, пластмасово куфарче.

Опции: температурни сонди

Реклами