Начало

"Флоримекс България" ООД - Градински център "ТИС"

Покривна градина над подземен гаражРеализирани обекти Флоримекс България-детска площадкаРеализирани обекти Флоримекс България-алейна мрежа с алейни насажденияРеализирани обекти Флоримекс България-плочопътеки и алеи щампован бетонГрадински център "ТИС"Производствен разсадник - гр. Септември

„Флоримекс България” ООД притежава над 15 годишен опит в дейностите по създаване и поддържане на зелени площи. Имаме капацитет за изготвяне и реализиране на ландшафтни проекти; подготовка и представяне на проектна документация по част “Благоустройство и паркоустройство” в Дирекция “Зелена система”, експертни оценки на съществуваща растителност и консултации. Благодарение на натрупания практически опит още в процеса на проектиране се отчитат технологичните особености на изграждане и поддържане на зелени площи. В проектната дейност и реализациите се включва: вертикално планиране и моделиране на терена, оформление с растения наше производство и/или внос; затревяваня; проектиране и изграждане на алейна мрежа с настилки от различен тип, поливни системи и градинско осветление; проектиране и изграждане на покривно озеленяване със специализирани продукти. Имаме готовност за прилагане на нови материали и технологии съобразно желанията на клиента.
Като производител на растения „Флоримекс България” ООД е сред най-големите в България. В производствения разсадник на фирмата, намиращ се в гр. Септември се отглеждат:
>> Декоративни видове и сортове иглолистни и широколистни дървета, храсти, цъфтящи и др.;
>> Едроразмерни растения.
Фирмата осъществява от години контакти с производители на декоративни растения от Германия, Унгария, Италия, които заедно със собственото ни производство се предлагат в Градински център „ТИС”, в гр. София на бул. „Черни връх” 71. Благодарение на това се поддържа изключително разнообразие от растителни видове с високи декоративни качества и гарантирана издръжливост при нашите климатични условия. Имаме възможност за внос на растения от определен вид, сорт или с определени размери по поръчка на клиенти или за нуждите на наши обекти. В градинския център се предлагат различни градински аксесоари, чиито директен вносител е “Флоримекс България” ООД.
В градински център "ТИС" се поддържа асортимент от следните продукти: торфени субстрати за градината и различни смески; субстрати за покривно озеленяване; торове; саксии, кашпи, сандъчета; градински инструменти и пособия; тревни смески, луковици и др.

Реклами