Начало

Правила за обработка на текст

Това са основни правила за писане на какъвто и да е текст в интернет (форуми, блогове и др.), както и при ползване на някакъв текстов редкатор - напр. MS Office Word.
Силно препоръчително е да се запознаете и да ги прилагате навсякъде, а не само в този сайт.
При наличие на много грешки във Вашия текст е възможно Вашето съдържание да не бъде публикувано, тъй като отнема много време за редакция.

Правила за писане на препинателни знаци
1. След препинателните знаци точка, запетая, удивителна, въпросителна, двоеточие, точка и запетая, се оставя интервал, а преди тях - не! Пишат се плътно до предната дума. Това правило може да не се спазва, когато следващото изречение започва на нов ред или следва нов параграф (натиснали сте Enter).
2. Пред начални и след крайни кавички и скоби се оставя интервал.
3. "Тирето" се обгражда с интервал, когато е употребено вместо пропусната дума, двойно изразяване на подлог, когато огражда вмъкнати изрази, или отделя независими едно от друго изречения, а също и при пряка реч.
4. "Тирето" се пише без интервал при писане на сложни /съставни/ думи /например физико-математически/ и при степенуване /например: по-голям, най-голям/.
5. Не пренасяйте с тире - пишете цели думи, текстовият редактор ще свърши работата в зависимост от зададената ширина на страницата.
6. Многоточие се пише с три последователни точки, като след последната се оставя интервал.

Употреба на главни букви
Не пишете само с главни букви!
Главни букви се пишат в следните случаи:
1. В началото на изречението и при започване на пряка реч след двоеточие /или след тире/.
2. В собствени имена:
- в имена на лица, в презимена и в прякори.
- в имена на географски обекти като държави, селища, местности, морета, езера, реки, планини, улици.
- в думите Изток, Запад, Север, Юг, когато са употребени в смисъл на земи, страни, народи.
- в имена на небесни тела като астрономически понятия.
- в названия на учреждения, дружества, институти, книги, фирми.
3. С главна буква се пишат местоимения, употребени в учтива форма: Вие, Ви, Вас, Ваш.

Множетсвено число: Няма дума в множествено число, която да завършва на "Й".

Вижте още тук:
http://gramatika-bg.com/pravopis.html
http://uroci.net/forum/index.php?showtopic=3715

Реклами